Hướng dẫn thực hiện

 1. Bạn đã đăng ký tham gia sổ liên lạc điện tử VietSchool
  Bạn được sử dụng dịch vụ tra cứu điểm miễn phí tại website này.
  Xem điểm
 2. Bạn đã mua dịch vụ tại website này
  Đăng nhập
 3. Mua dịch vụ
  Đăng ký tài khoản để mua dịch vụ xem điểm tại website này
Các số liệu về điểm số, hạnh kiểm, thời khóa biểu (TKB) được cung cấp bởi phần mềm quản lý điểm, quản lý học sinh VietSchool