Hướng dẫn thực hiện

 1. Bạn đã đăng ký tham gia sổ liên lạc điện tử VietSchool
  Bạn được sử dụng dịch vụ tra cứu điểm miễn phí tại website này.
  Xem điểm
 2. Bạn đã mua dịch vụ tại website này
  Đăng nhập
 3. Mua dịch vụ
  Đăng ký tài khoản để mua dịch vụ xem điểm tại website này
Các số liệu về điểm số, hạnh kiểm, thời khóa biểu (TKB) được cung cấp bởi phần mềm quản lý điểm, quản lý học sinh VietSchool


Tải miễn phí về điện thoại di động

Android

Miễn phí trên CHPlay.Hỗ trợ phiên bản từ 4.0.2 trở đi.Tìm kiếm với từ khoá VietSchool

iOS

Miễn phí trên AppleStore.Hỗ trợ phiên bản từ 6.0 trở đi.Tìm kiếm với từ khoá VietSchool.Student

Windows Phone

Miễn phí trên winstore.Hỗ trợ phiên bản 8.1 trở đi.Tìm kiếm với từ khoá VietSchoolPro

Phát hành ứng dụng tra điểm, TKB trên di động