Xem thời khóa biểu trực tuyến

Dữ liệu thời khóa biểu được kết xuất từ phần mềm Xếp thời khóa biểu VietSchool.TKB.
Đây là một phần mềm Xếp thời khóa biểu Online đầu tiên ở Việt Nam. Hiện đang có số lượng khách hàng tham gia mới nhiều nhất. Rất nhiều các trường (đặc biệt là các trường chuyên) trên cả nước sang dùng sản phẩm này.
Giáo viên và học sinh có thể xem trên website http://thoikhoabieu.vn hoặc cài đặt App VietSchool trên di động để xem thuận tiện hơn.