HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP


Mật khẩu mặt định là: 123

Để thay đổi mật khẩu, bạn hãy sử dụng điện thoại có số điện thoại tham gia dịch vụ, soạn tin nội dung VS và gửi về số 8055.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT


Full time
Phương Ân : 09 88 00 77 25 - 0912 838 912
phuongan@prosoft.com.vn

Hữu Lộc : 0963 250 603
loc@prosoft.com.vn